Wat doen wij?

Wie zijn ‘wij’?

Met ‘wij’ worden de begeleiders van Houtskuorre bedoeld. Bij ons werken medewerkers (cliënten/zorgvragers) die allemaal een bijzondere hulpvraag hebben en hier begeleiding bij nodig hebben. Waarom is er begeleiding nodig?

Dit kan om verschillende redenen zijn;

  • het werken aan eigen hulpvraag
  • het opbouwen van een dagritme
  • het aanleren van vaardigheden (sociaal, maar ook handvaardigheden)
  • de voorbereiding op het terugkeren in een sociale omgeving/ maatschappij
  • het verbeteren van eigen zelfredzaamheid
  • een kritisch oog op voeding
  • etc.

Hoe helpen wij?

Binnen de werk- en leerplek leert de medewerker stapsgewijs te werken aan zijn/haar hulpvraag. De medewerker gaat zelf doelen formuleren in zijn/haar zorgplan en blijft verantwoordelijk voor het antwoord op zijn eigen vragen. De begeleider ondersteunt de medewerker hierbij.

Werkwijze

Binnen Houtskuorre verzorgen de begeleiders alle facetten van de piramide van Maslow. Wanneer de medewerker de bovenste laag van de piramide heeft bereikt (zelfactualisatie), is het mogelijk om te werken aan de hulpvraag. De onderste lagen van de piramide zijn erg belangrijk, hieraan moet eerst zijn voldaan voordat je aan jezelf kunt gaan werken.

Voorbeeld:

Bij Houtskuorre wordt er iedere middag een maaltijd aangeboden.

Binnen onze doelgroep is voeding voor sommigen een groot, structureel probleem. Zonder voeding kan iemand niet functioneren, laat staan werken aan zijn/haar eigen hulpvraag. Door het aanbieden van een maaltijd zorgen wij voor het de belangrijkste onderdeel en voldoen wij aan de onderste laag van de piramide van Maslow. Hierdoor kan de medewerker werken zich openstellen voor de volgende laag van de piramide.

Onze begeleider werkt naast de medewerker en met de medewerker. Dit betekent dat de begeleiders dezelfde werkzaamheden uitvoeren en hierdoor de mogelijkheid hebben om tijdens werk de medewerker waar nodig te ondersteunen, of om misschien wel achter problemen te komen, die een belemmering vormen om de hulpvraag te behalen.

Wat is het doel?

Het doel kan zijn het terugkeren binnen het onderwijs, het vinden van regulier werk, het behalen van nieuwe certificaten of blijven groeien binnen de huidige werkplek. Iedere persoon heeft zijn eigen doel!

‘De agogische medewerker is een sleutelfiguur in het alledaagse leven van mensen die vanwege bijzondere omstandigheden, beperkingen en belemmeringen aangewezen zijn op de bijzondere vormen van hulpverlening om op zinvolle wijze maatschappelijk te functioneren’ ~(Colofon,1999).